Iron Houses
home > Technologie  > Skladba

Skladba stěn, podlahy a stropu

Ocelový stavebnicový systém

STŘECHA 1

Hladká drážková krytina ze žárově pozinkovaného ocelový plechu o tloušťce 0,6 mm, která je opatřena speciálními ochrannými vrstvami polyesterového laku

Laťování 60/40 mm

Kontralať 100/50

Pojistná difuzní hydroizolační 3 vrstvá fólie z pevné,difuzně otevřené kombinace polypropylénových

textilií a vodotěsného filmu uprostřed

Nosná vazníková konstrukce zastřešení - horní pás vazníku.

Volný prostor

Nosná vazníková konstrukce zastřešení - spodní pás vazníku

PUR pěna tl. 240 mm ʎD = 0,12 W/mK/ nebo adekvátní tloušťka minerální zateplovací vaty dle projektu

Spodní fixace drátem

Parotěsná zábrana z vodotěsné a nekorodující hliníkové vrstvy uložené mezi vysoce transparentní

polyesterovou fólií a polyetylénovou fólií s výztužnou mřížkou vzájemně spojena oboustrannou lepící páskou

Konstrukční CD profil výšky 50mm

Krycí podhled ze sádrovláknité desky FERMACELL / ʎR = 0,32 W/mK/, tl. 12,5 mm na závěsech.

 

STŘECHA 2

Keramická alt. betonová skládaná krytina

Dřevěné laťování 60/40 mm

Kontralať 100/50

Pojistná difuzní hydroizolační 3 vrstvá fólie z pevné,difuzně otevřené kombinace polypropylénových

textilií a vodotěsného filmu uprostřed

Nosná vazníková konstrukce zastřešení - horní pás vazníku.

Volný prostor

Nosná vazníková konstrukce zastřešení - spodní pás vazníku.

PUR pěna tl. 240 mm ʎD = 0,12 W/mK/ nebo adekvátní tloušťka minerální zateplovací vaty dle projektu

Spodní fixace drátem

Parotěsná zábrana z vodotěsné a nekorodující hliníkové vrstvy uložené mezi vysoce transparentní

polyesterovou fólií a polyetylénovou fólií s výztužnou mřížkou vzájemně spojena oboustrannou lepící páskou

Konstrukční CD profil výšky 50mm

Krycí podhled ze sádrovláknité desky FERMACELL / ʎR = 0,32 W/mK/, tl. 12,5 mm na závěsech.

 

VNĚJŠÍ STĚNA

Tenkovrstvá minerální omítka zrnitosti 1,5 mm

Kontaktní zateplovací sytém s tepelnou izolací z pěnového, stabilizovaného samozhášivého polystyrénu EPS 100 F tl. 140 mm.

Krycí pohled ze sádrovláknité desky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W/mK/, tl. 12,5 mm na kovové nosné

konstrukci nosného systému IH

Kovová prostorová nosná konstrukce objektu s PUR pěnou tl. 240 mm ʎD = 0,1 W/mK/

Parotěsná zábrana z vodotěsné a nekorodující hliníkové vrstvy uložené mezi vysoce transparentní

polyesterovou fólií a polyetylénovou fólií s výztužnou mřížkou vzájemně spojena oboustrannou lepící páskou

Krycí pohled ze sádrovláknité desky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W/mK/, tl. 12,5 mm

Stěrková povrchová úprava a výmalba

 

VNITŘNÍ STĚNA

Stěrková povrchová úprava

Krycí pohled ze sádrovláknité desky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W/mK/, tl. 12,5 mm na kovové nosné

konstrukci nosného systému objektu

Kovová prostorová nosná konstrukce objektu s PUR pěnou tl. 240 mm ʎD = 0,13 W/mK/ nebo s adekvátní tloušťkou minerální zateplovací vaty dle projektu

Krycí pohled ze sádrovláknité desky FERMACELL, / ʎR = 0,32 W/mK/, tl. 12,5 mm

Stěrková povrchová úprava a výmalba

 

PODLAHA 1

Nášlapná vrstva – keramická dlažba se součinitelem smykového tření μ ≥0,3,

Lepící tmel flexibilní s vloženou armovací sklotextilní mřížkou – tl. 4,0 mm

Topná rohož tl. 0.4mm

Izolační desky F-board tl. 10mm

Flexibilní lepidlo na cementové bázi

Penetrace

2x deska Fermacell tl.12,5mm

Tepelná izolace podlahovými deskami, celk. tl. 180 mm nebo PUR pěna (40-50 kg/m3) tl. 110 mm ʎD = 0,2 W/mK/

Separační fólie z PE fólie, v přesazích slepena a vytažena na stěny, tl. 0,15 mm

Nosná ŽB deska z betonu C 16/20 ( B 20) se sítí KARI 8/100-8/100 mm, tl. 200 mm

Hydroizolace + radonová bariéra, uložena oboustraně v geotextilii FILTEK 300 / 300 g/m2/

Hutněná vyrovnávací vrstva z lomové prosívky fr. 0-2 mm v tl. 50 mm

Hutněný štěrkový podklad fr. 16-32 mm, tl. 300 mm na rostlém terénu

Hutněný výkopek s modulem přetvárnosti min. 40 MPa

Původní terén

 

PODLAHA 2

Nášlapná vrstva – dřevěná plovoucí podlaha

PE folie tl.025mm

Topná folie tl. 0.4mm

Izolace tl. 3mm

PE folie 0,2mm

2x deska Fermacell tl.12,5mm

Tepelná izolace podlahovými deskami, celk. tl. 180 mm nebo PUR pěna (40-50 kg/m3) tl. 110 mm ʎD = 0,2 W/mK/

Separační fólie z PE fólie, v přesazích slepena a vytažena na stěny, tl. 0,15 mm

Nosná ŽB deska z betonu C 16/20 ( B 20) se sítí KARI 8/100-8/100 mm, tl. 200 mm

Hydroizolace + radonová bariéra, uložena oboustraně v geotextilii FILTEK 300 / 300 g/m2/

Hutněná vyrovnávací vrstva z lomové prosívky fr. 0-2 mm v tl. 50 mm

Hutněný štěrkový podklad fr. 16-32 mm, tl. 300 mm na rostlém terénu

Hutněný výkopek s modulem přetvárnosti min. 40 MPa

Původní terén

 


<< zpět

Iron Houses s.r.o.
Studenec 190, 675 02

Iron Houses